Brukarrevisorsutbildning

15 mars 2023

Vill du jobba som brukarrevisor?
Den 13 april startar vi en utbildning i brukarrevision tillsammans med FoU Socialtjänst Region Uppsala. Utbildningen består av tre moduler och varje modul innehåller 1-3 träffar. Du anmäler dig till en modul i taget. Efter att ha gått utbildningen har du möjlighet att arbeta som brukarrevisor på timbasis.

Utbildningen handlar om brukarinflytande, kvalitativ metod och hur man får en röd tråd i brukarrevisioner. Varje träff har ett specifikt tema och du kommer bland annat få lära dig mer om vad en brukarrevision är, intervju som metod, intervjuteknik, att formulera intervjufrågor, analys och skrivande.

Utbildningen hålls av BRIU och FoU Socialtjänst Region Uppsala i samarbete med Studieförbundet Vuxenskolan.

Vill du veta mer?
Kom på informationsmöte den 22/3 kl. 16-17. Du behöver inte föranmäla dig. Vi finns på Kungsgatan 70 D och delar lokaler med Initcia och Hjärnkoll. Om du inte kan komma på informationsmötet kan du ringa eller mejla oss för mer information. Du kan också anmäla dig direkt till oss.

Skriv redan nu in datum och plats för utbildningstillfällena i din kalender

Modul 1 – Ett tillfälle
– Torsdag den 13 april klockan 13.00-16.00
Plats: BRIUs kontor på Kungsgatan 70 D

Modul 2 – Två tillfällen
– Torsdag den 20 april klockan 13.30-16.00
– Torsdag den 27 april klockan 13.30-16.00
Plats: Regionens hus på Storgatan 27

Modul 3 – Tre tillfällen
– Torsdag den 11 maj klockan 13.30-16.00
– Torsdag den 25 maj klockan 13.30-16.00
– Torsdag den 8 juni klockan 13.30-16.00
Plats: Regionens hus på Storgatan 27.

Varmt välkommen att kontakta oss om du har frågor eller vill anmäla dig till utbildningen!

hanna.radberg@briu.se