Vad är en brukarrevision?

En brukarrevision är en oberoende utvärdering som görs för att utveckla och förbättra vård, omsorg och andra typer av verksamheter utifrån ett brukarperspektiv.
->> Läs mer  <<-

Arbetsträna hos oss?

BRiU erbjuder platser för arbetsträning och arbetslivsinriktad rehabilitering i samarbete med Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan.
->> Läs mer <<-

Aktuellt

Just nu pågår höstens brukarrevisorsutbildning. Utbildningen är sex dagar utspridda under hösten och den hålls av Karin Jöreskog Centrum för forskning om funktionshinder, Uppsala Universitet tillsammans med FoU Region Uppsala och BRiU.

Aktuellt

Höstens brukarrevisionsutbildning!!

||  Bergsbrunnagatan 28, 753 23 Uppsala  ||  070 285 60 24  ||  kontakt  briu.se  ||
||  Copyright © briu.se 2020  ||  Design SB Fyriswebb  ||