Utför oberoende utvärderingar
av vård- och omsorg utifrån ett
brukar- och patientperspektiv

A

Vill du bli brukarrevisor?

Till hösten 2020 håller vi en grundutbildning i brukarrevision. Utbildningen är på sex halvdagar. Första tillfället är den 27 augusti och efter det ett tillfälle varannan vecka.
Det är en praktisk utbildning och vi lär oss att formulera intervjufrågor, genomföra intervjuer, transkribera intervjuer, analyserar text och skriva rapport.

Efter utbildningen finns det möjlighet att jobba som brukarrevisor mot timersättning. Utbildningen vänder sig både till personer med erfarenhet av psykisk ohälsa och anhöriga till personer med psykisk ohälsa. Utbildningen hålls i samarbete med Region Uppsala.

Maila till info@briu.se om du vill veta mer om utbildningen! 

A

Vad är en brukarrevision

En brukarrevision är en oberoende utvärdering som görs för att utveckla och förbättra vård, omsorg och andra typer av verksamheter utifrån ett brukarperspektiv.
Läs mer  >>

A

Arbetsträna hos oss

BRiU erbjuder arbetsträningsplatser och arbetslivsinriktad rehabilitering i samarbete med Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan.
Läs mer >>

”Är så tacksam för er rapport!
Kan verkligen rekommendera brukarrevisioner som underlag
inför planering och utveckling av verksamheter!”
(Elisabeth Axberg, personligt ombud, Uppsala)

Adress

Bergsbrunnagatan 28, Uppsala

Telefon

070 – 285 60 24

Kontakt

kontakt  briu.se

||  Copyright © briu.se 2020  ||  Design SB Fyriswebb  ||