copyright © briu.se 2020  |  Brukarrevisionsbyrån i Uppsala län  |  E-post: kontakt  briu.se

Utför oberoende utvärderingar
av vård- och omsorg utifrån ett
brukar / patientperspektiv!

A

Arbetsträna hos oss

BRiU erbjuder arbetsträningsplatser och arbetslivsinriktad rehabilitering i samarbete med Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan.
Fortsätt gärna läsa här >>

A

Genomförda rapporter

På sidan hittar ni genomförda rapporter. Vi uppdaterar vartefter de blir klara.
Välkommen att fortsätta läsa här >>

A

Vad är en brukarrevision

En brukarrevision är en oberoende utvärdering som görs för att utveckla och förbättra vård, omsorg och andra typer av verksamheter utifrån ett brukarperspektiv.
Fortsätt läs här  >>

Beställ en brukarrevision

Brukarrevisionsbyrån arbetar på uppdrag av Region Uppsala, länets åtta kommuner samt privata aktörer som bedriver tjänster inom vård och omsorg.

”Är så tacksam för er rapport!
Kan verkligen rekommendera brukarrevisioner som underlag inför planering av utveckling av verksamheter!”
(Elisabeth Axberg, personligt ombud, Uppsala)

BRiUs verksamhet stöds av:

 

Adress

Bergsbrunnagatan 28, Uppsala

Telefon

070 – 285 60 24

Kontakt

kontakt  briu.se

||  Copyright © briu.se 2020  ||  Design SB Fyriswebb  ||