Vad är en brukarrevision?

En brukarrevision är en oberoende utvärdering som görs för att utveckla och förbättra vård, omsorg och andra typer av verksamheter utifrån ett brukarperspektiv.

Utvärderingen utförs av personer med egna erfarenheter av olika funktionsnedsättningar eller psykisk ohälsa. En anhörig kan med sin unika inblick och erfarenheter också vara en brukarrevisor. Målsättningen är att öka brukarinflytandet inom vård, omsorg och samhället i stort.

Hör av dig

Vi är alltid öppna för nya idéer, projekt och samarbeten. Hör av dig.

maila oss

kontakt@briu.se

Ring oss

070 285 60 24

Klart du ska fråga en expert.

Beställ en
brukarrevision

N

Fråga de som berörs

Utvärderingen svarar på vad brukare tycker fungerar bra eller mindre bra i en verksamhet.

N

Förslag på förbättringar

Vi ger förslag på förbättringar. Några återkommande områden i våra intervjuer är bemötande, tillgänglighet och delaktighet.

N

Uppsalamodellen

Bygger på personliga intervjuer vars metod har utvecklats av före detta Regionförbundet Uppsala län.

Klart du ska fråga en expert.

Beställ en
brukarrevision

N

Fråga de som berörs

Utvärderingen svarar på vad brukare tycker fungerar bra eller mindre bra i en verksamhet.

N

Förslag på förbättringar

Vi ger förslag på förbättringar. Några återkommande områden i våra intervjuer är bemötande, tillgänglighet och delaktighet.

N

Uppsalamodellen

Bygger på personliga intervjuer vars metod har utvecklats av före detta Regionförbundet Uppsala län.

Vad är en brukarrevisor?

Personer med egna erfarenheter av olika funktionsnedsättningar eller psykisk ohälsa. En anhörig kan med sin unika inblick och erfarenheter också vara en brukarrevisor. Målsättningen är att öka brukarinflytandet inom vård, omsorg och samhället i stort.

Läs en rapport från en brukarrevision