Beställ en brukarrevision

Brukarrevisionsbyrån arbetar på uppdrag av Region Uppsala, länets åtta kommuner samt privata aktörer som bedriver tjänster inom vård och omsorg.

UNDER 2019 och början av 2020 har vi genomfört revisioner av verksamheterna:

  • Tjänsten personliga ombud i Uppsala, Enköping och Håbo kommun.
  • Programmet vård och stödsamordning, VOSS
  • Psykiatrin, affektiva mottagning 2 på Akademiska sjukhuset.
  • Utskrivning från slutenvård till öppenvård inom psykiatrin på Akademiska sjukhuset.
  • Statsbidraget Psykisk hälsa, Region Uppsala och kommuner.

Vill du också höja kvalitén på den verksamhet som du jobbar inom?

Kontakta oss så berättar vi mer om upplägget och kostnaden för att beställa en revision.
Vi delar också med oss av kontaktuppgifter till verksamheter där vi redan har genomfört brukarrevisioner så att ni kan fråga dem om deras erfarenheter av vårt arbete.

||  Bergsbrunnagatan 28, 753 23 Uppsala  ||  070 285 60 24  ||  kontakt  briu.se  ||
||  Copyright © briu.se 2020  ||  Design SB Fyriswebb  ||