Om BRiU2019-01-16T11:06:55+00:00

Om BRiU

Brukarrevisionsbyrån, BRiU i Uppsala län erbjuder kvalificerade granskningar av professionella verksamheter inom vård, omsorg, hälso- och sjukvård. Våra uppdragsgivare är kommuner, landsting och privata aktörer. BRiU startade 2013 och har drygt 20 utbildade brukarrevisorer som jobbar på längre och kortare uppdrag.

BRiU bygger sin värdegrund på alla människors lika värde, förmåga och vilja att bidra. Brukarrevisorerna har med sin unika kompetens och brukarerfarenhet mycket att bidra med i arbetet att utveckla och förbättra vård och omsorg.

BRiU har ett tätt samarbete med det arbetsintegrerande sociala företaget Initcia, Studieförbundet Vuxenskolan och Region Uppsala.