BRiU

BRiU startade 2013 och har drygt 20 utbildade brukarrevisorer som jobbar på längre och kortare uppdrag. Våra uppdragsgivare är kommuner, landsting och privata aktörer. 

BRiU bygger sin värdegrund på alla människors lika värde, förmåga och vilja att bidra. Brukarrevisorerna har med sin unika kompetens och brukarerfarenhet mycket att bidra med i arbetet att utveckla och förbättra vård och omsorg.

BRiU har ett tätt samarbete med det arbetsintegrerande sociala företaget Initcia, Region Uppsala, Socialstyrelsen och Uppsala kommun.

||  Bergsbrunnagatan 28, 753 23 Uppsala  ||  070 285 60 24  ||  kontakt  briu.se  ||
||  Copyright © briu.se 2020  ||  Design SB Fyriswebb  ||