Tack för ett givande möte i fredags. Det var roligt att så många, både från Uppsala kommun och psykiatrin, ville komma och lyssna på genomgången av BRiU-rapporten om VOSS. Det kändes som att vi fick till en bra diskussion. Vi hoppas att det gav en grund för vidare arbete och förbättringar med VOSS.