Den 28 mars 2019 presenterade vi på Brukarrevisionsbyrån vår brukarrevision av Affektiv mottagning 2, Akademiska sjukhuset. I rapporten utvärderas två av mottagningens team, bipolär- och personlighetssyndromsteamet.

På bilden ser ni BRiUs medarbetare Elsa Kjellander överlämna revisionen till biträdande avdelningschef Linus Frost, Affektiv mottagning 2.