copyright © briu.se 2020  |  Brukarrevisionsbyrån i Uppsala län  |  E-post: kontakt  briu.se

BRiUs brukarrevisioner

Dessa brukarrevisioner är färdigställda 2018, 2019 och 2020.

Statsbidraget Psykisk Hälsa

2020

KPR Östhammar

2020

Affektiv mottagning 2

2019

Personligt ombud

2019

Adress

Bergsbrunnagatan 28, Uppsala

Telefon

070 – 285 60 24

Kontakt

kontakt  briu.se

||  Copyright © briu.se 2020  ||  Design SB Fyriswebb  ||