Prova på Skrivterapi – Skriv av dig för att hitta vidare

24 januari 2024

Skrivterapi är en form av skrivande där du får möjlighet att aktivt behandla ett valt ämne under ett bestämt antal minuter. Du skriver rakt ut, utan att bekymra dig över hur texten blir. Det viktiga är att ge utlopp för spontana tankar. Du väljer sedan om du vill visa det du skrivit eller behålla det för dig själv. Målet är att sätta ord på känslor för att tydligare se hinder och möjligheter och för att komma vidare. Vi tar upp samma tema flera gånger under korta skrivövningar. På så sätt får du som deltagare möjlighet att se temat från olika synvinklar.

Skrivterapin är en vetenskapligt utprovad metod. Det är en meditativ sysselsättning som ger möjlighet att samla tankarna och sätta ord på känslor. I grupperna arbetar vi med 3-4 skrivövningar per kurstillfälle. Teman väljs utifrån gruppen. Exempel på teman vi tar upp kan vara:

– Källor till glädje och till oro
– Förändringar du vill göra i ditt liv
– Hinder och möjligheter
– Att bli vän med den egna inre rösten
– Framtidsdrömmar

Skrivterapin är en hälsofrämjande terapiform som ger deltagaren tid att landa i sig själv och stärka sin självrespekt och självinsikt. 

Terapiformen ersätter inte psykiatrisk behandling.

Dag och tid: 6, 13, 20 och 27 mars kl. 17-19.15
Kursledare: Unn Torell, certifierad skrivterapeut
Plats: BRiUs kontor på Kungsgatan 70 D Uppsala. 
Anmälan: Mejla anmälan och frågor till info@briu.se
Kostnadsfritt, vi bjuder på fika!
 
Vi delar kontor med Initcia och Hjärnkoll. Buss nummer 5 och 9 samt några regionbussar stannar precis utanför. Busshållplats: Kungsängsesplanaden.

Aktiviteten genomförs i samarbete med Studieförbundet Vuxenskolan.