JOBBA HOS OSS2019-04-23T13:12:57+00:00

Brukarrevisionsbyrån i Uppsala län rekryterar 3 brukarrevisorer

Brukarrevisionsbyrån, BRiU rekryterar nu 3 brukarrevisorer på 50 procent vardera.
En brukarrevision är en granskning av verksamheter inom vård, omsorg, hälso- och sjukvård.
Som brukarrevisor undersöker du vad brukare tycker om den vård, omsorg, det stöd eller
den verksamhet som de deltar i. Brukarrevisionerna utförs enligt den så kallade
Uppsalamodellen, som bygger på personliga intervjuer. Våra uppdragsgivare är kommuner,
Regioner och privata aktörer.

Vi vill att du som brukarrevisor

 Har erfarenhet som brukare/patient och/eller som anhörig
 Har gått brukarrevisionsutbildningen enligt Uppsalamodellen
 Har god förmåga att planera ditt arbete och slutföra uppdrag
 Är en god lyssnare och känner dig trygg i att samtala med människor
 Har lätt för att samarbeta och arbeta i grupp
 Har god förmåga att uttrycka dig i skrift
 Har bearbetat dina egna upplevelser och kommit en lång väg i din egen
återhämtning.

Övriga meriter som vi värdesätter vid rekryteringen

 Erfarenhet av att jobba med marknadsföring och med digitala medier
 Erfarenhet av att hålla i presentationer och föreläsa
 Kompetens i andra språk utöver svenska.

Tag chansen att vara med och arbeta för att utveckla vården och omsorgen i Uppsala län.
Din ansökan skickar du till info@briu.se senast den 19 maj.
Eventuella frågor ställer du till Hanna Rådberg hanna.radberg@briu.se 070-285 60 24

Tjänsterna startar i augusti.

Ps. BRiU kommer även att rekrytera personer som kan jobba på uppdrags- och timbasis. Den
rekryteringen sker senare i vår men om du redan nu vet att du är intresserad av sådana
uppdrag så skicka in en ansökan.