BRiU-rapporten om VOSS

Tack för ett givande möte i fredags. Det var roligt att så många, både från Uppsala kommun och psykiatrin, ville komma och lyssna på genomgången av BRiU-rapporten om VOSS. Det kändes som att vi fick till en bra diskussion. Vi hoppas att det gav en grund för vidare arbete och förbättringar med VOSS.

Brukarrevision

Brukarrevision

Den 28 mars 2019 presenterade vi på Brukarrevisionsbyrån vår brukarrevision av Affektiv mottagning 2, Akademiska sjukhuset. I rapporten utvärderas två av mottagningens team, bipolär- och personlighetssyndromsteamet.

På bilden ser ni BRiUs medarbetare Elsa Kjellander överlämna revisionen till biträdande avdelningschef Linus Frost, Affektiv mottagning 2.

Studiebesök hos Nationell Samverkan!

Studiebesök hos Nationell Samverkan!

Initcia och Brukarrevisionsbyrån i Uppsala län (BRiU) har varit på studiebesök hos Nationell Samverkan för Psykisk Hälsa i Göteborg (NSPHiG). Där träffade vi Julia Persson, projektsamordnare för brukarrevision, och hade ett utbyte av erfarenheter kring hur vi båda jobbar med brukarrevisioner.

En brukarrevision är en kvalitativ undersökning av verksamheter som ansvarar för vård, stöd eller service till personer med psykisk funktionsnedsättning, psykisk ohälsa eller missbruk. Verksamheterna kan exempelvis vara vårdenheter, särskilda boenden eller boendestödsenheter. Metoden kan även användas som ett inventeringsverktyg när en ny verksamhet skall starta upp, för att ta reda på vad brukarna har för synpunkter på den kommande verksamheten.

Det är brukarrevisorer, personer med egen erfarenhet av psykisk ohälsa eller anhörig som formulerar frågor, intervjuar brukare och analyserar insamlat material. Revisionerna görs på uppdrag av vårdgivare inom kommun, landsting och privata aktörer.

”Det var en mycket givande dag, där vi hade möjlighet att ta del av hur NSPHiG arbetar”, säger Elisabeth Sandberg anställd på Brukarrevisionsbyrån i Uppsala län.

Foto: Elisabeth Sandberg/BRiU
Läs mer om brukarrevisioner och BRiU på www.briu.se