Initcia och Brukarrevisionsbyrån i Uppsala län (BRiU) har varit på studiebesök hos Nationell Samverkan för Psykisk Hälsa i Göteborg (NSPHiG). Där träffade vi Julia Persson, projektsamordnare för brukarrevision, och hade ett utbyte av erfarenheter kring hur vi båda...

läs mer