Beställ en brukarrevision2019-01-16T09:56:47+00:00

Beställ en brukarrevision

Brukarrevisionsbyrån arbetar på uppdrag av Region Uppsala, länets åtta kommuner samt privata aktörer som bedriver tjänster inom vård och omsorg.

Under hösten 2018 genomför vi revisioner av verksamheterna:

– Tjänsten personliga ombud i Uppsala, Enköping och Håbo kommun.

– Programmet vård och stödsamordning, VOSS

– Psykiatrin, affektiva mottagning 2 på Akademiska sjukhuset.

– Utskrivning från slutenvård till öppenvård inom psykiatrin på Akademiska sjukhuset.

Vill du också höja kvalitén på den verksamhet som du jobbar inom?

Kontakta oss så berättar vi mer om upplägget och kostnaden för att beställa en revision. Vi delar också med oss kontaktuppgifter till verksamheter där vi redan har genomfört brukarrevisioner så att ni kan fråga dem om deras erfarenheter av vårt arbete.