Arbetsträna hos oss? Låter detta som något för dig?

BRiU erbjuder arbetsträningsplatser och arbetslivsinriktad rehabilitering i samarbete med Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan. Om du arbetstränar på BRiU får du utbildning i metoden för brukarrevision, du får vara med och genomföra intervjuer, transkribera intervjuer, analysera text och skriva rapporter.

Prata med din Arbetsförmedling eller kontakta
Hanna Rådberg för mer information
E-post:  
hanna.radberg@briu.se
Tel: 070 – 285 60 24

||  Bergsbrunnagatan 28, 753 23 Uppsala  ||  070 285 60 24  ||  kontakt  briu.se  ||
||  Copyright © briu.se 2020  ||  Design SB Fyriswebb  ||