copyright © briu.se 2020  |  Brukarrevisionsbyrån i Uppsala län  |  E-post: kontakt  briu.se

Arbetsträna hos oss

BRiU erbjuder arbetsträningsplatser och arbetslivsinriktad rehabilitering i samarbete med Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan. Om du arbetstränar på BRiU får du utbildning i metoden för brukarrevision, du får vara med och genomföra intervjuer, transkribera intervjuer, analysera text och skriva rapporter.

Låter detta som något för dig?

Prata med din Arbetsförmedling eller kontakta
Hanna Rådberg för mer information
E-post:  
hanna.radberg@briu.se
Tel: 070 – 285 60 24

8
8

Adress

Bergsbrunnagatan 28, Uppsala

Telefon

070 – 285 60 24

Kontakt

kontakt  briu.se

||  Copyright © briu.se 2020  ||  Design SB Fyriswebb  ||